LCD12864 Xanh Lá ST7920

LCD12864 Xanh Lá ST7920
 

LCD12864 Xanh Lá ST7920 Yêu thích

Mã sản phẩm : MH001660

0 Đánh giá

33 Lượt đã xem
11 Lượt mua thành công

Giá: 180,000 đ

Giao hàng toàn quốc

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT

Số lượng

Trạng thái : Còn hàng

LIÊN HỆ MUA HÀNG


Thông tin chi tiết Đánh giá Bình luận

LCD12864 Xanh Lá (ST7920) 

thongsokythuat.png
        Mỗi Graphic LCD 12864ZW sử dụng 1 chíp điều khiển ST7920. LCD có thể hiển thị bảng chữ cái, chữ số, các phông chữ mà người sử dụng tự thiết lập… Cung cấp cho người sử dụng tới 3 chế độ giao tiếp với LCD là 8bit song song, 4 bit song song, đồng bộ nối tiếp. Hỗ trợ đầy đủ các phông chữ lấy từ CGROMHCGROMGDRAMCGRAM (không gian nhớ lưu trữ phông chữ 16x16 mà người sử dụng tự thiết lập). Mức điện áp hoạt động của ST7920 từ 2.7V – 5.5V, mức tiêu thụ điện năng thấp.
Có 2 mầu lựa chọn

2 Loại : Nền Vàng Chữ Đen - Nền Xanh Chữ Trắnghuongdansudung.png
 
LCD 128x64 Xanh Lá ST7920 

Project_GF 

LCD 128x64 Xanh Lá ST7920

glcd.h:

/*******************************************************************

  *        @file                glcd.h

  * @author     MinhHaGroup

  * @version    V1.0.0

  * @date  

  * @brief        File thu vien khai bao ham cho file  glcd.c

********************************************************************/

#ifndef __GLCD_

#define __GLCD_

 

#include <main.h>

 

// Ham cho phep viet 1 byte du lieu vao LCD ---------------------------------------

void write_data_lcd(unsigned char WDLCD);

 

// Ham cho phep viet 1 byte lenh dieu khien vao LCD -------------------------------

void write_command_lcd(unsigned char WCLCD,unsigned char BuysC);

 

// Ham cho phep khoi tao de su dung  LCD ------------------------------------------

void lcd_init(void);

 

// Ham cho phep xoa toan bo man hinh LCD ------------------------------------------

void lcd_clear(void);

 

// Ham cho phep ON/OFF hien thi ra man hinh LCD -----------------------------------

void lcd_flash(void);

 

// Ham cho phep viet 1 ki tu ra man hinh LCD --------------------------------------

void lcd_putchar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData);

 

// Ham cho phep viet 1 chuoi ki tu ra man hinh LCD --------------------------------

void lcd_puts(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char *DData);

 

// Ham cho phep hien thi hinh anh ra man hinh LCD ----------------------------------

void lcd_display_image (unsigned char *DData);

 

// Ham cho phep hien doc du lieu tu LCD ra ngoai -----------------------------------

//unsigned char read_data_lcd(void);

 

#endif

glcd.c:

/*******************************************************************

  *        @file                glcd.c

  * @author     MinhHaGroup

  * @version    V1.0.0

  * @date  

  * @brief        File cac ham de dieu khien LCD 128x64

********************************************************************/

#include "main.h"

 

 

void write_data_lcd(unsigned char WDLCD)

{

            delay_us(200);                                                                        // LUU Y SU CAN THIET CUA KHOANG THOI GIAN DELAY NAY

            LCD_RS = 1;

            LCD_RW = 0;

            LCD_Data = WDLCD;

            LCD_E = 1;

            LCD_E = 1;

            LCD_E = 1;

            LCD_E = 0;

}

// ==============================================================================

void write_command_lcd(unsigned char WCLCD,unsigned char BuysC)

{

            if (BuysC)

            delay_us(200);                        // LUU Y SU CAN THIET CUA KHOANG THOI GIAN DELAY NAY

            LCD_RS = 0;

            LCD_RW = 0;

            LCD_Data = WCLCD;

            LCD_E = 1;

            LCD_E = 1;

            LCD_E = 1;

            LCD_E = 0; 

}

// ==============================================================================

// HAM KHOI TAO LCD ------------------------------------------------

// MODE 8 bit ------------------------------------------------------

void lcd_init(void)

{

            // Function set

            write_command_lcd(0x30,1);                                                  // Chon che do truyen 8 bit

            delay_us(150);                                                                                                                                    // delay > 100us

            write_command_lcd(0x30,1);                                                  // Chon che do truyen 8 bit

            delay_us(50);                                                                                                                                      // delay > 37us

           

            // Display ON/OFF control

            write_command_lcd(0x0C,1);                                                             // Cho phep hien thi ra LCD 128x64

            delay_us(120);                                                                                                                                    // delay > 100us

           

            // Clear LCD

            write_command_lcd(0x01,1);                                                  // Xoa man hinh                                  

            delay_ms(40);                                                                                                                                      // delay > 10ms

           

            // Entry mode set

            write_command_lcd(0x06,1);                                                  // Chon che do hien thi ki tu ra man hinh LCD 128x64 (Ki tu sau xuat hien ben phai ki tu truoc)

}

// ==============================================================================

................................................

3. Download
Các bạn có thể tải Full Project tại đây : LCD1264ZW + AT89S52-24PU
Tài liệu hướng dẫn: Giới thiệu về LCD1264ZW

Datasheet: LCD1264ZW

LCD 128x64 Xanh Lá ST7920


LCD 128x64 Xanh Lá ST7920

Đánh giá sản phẩm

1. Đánh giá sản phẩm

2. Nội dung đánh giá0 ký tự

Bình luận sản phẩmThiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN