Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn đặt hàng

Truy cập http://banlinhkien.com tìm sản phẩm bạn cần đặt

B1: Chọn số lượng cần mua

B2: Click đặt hàng

Sau đó chọn Thanh toán

Tại bước này bạn cần

1. Điền đầy đủ thông tin gồm Tên, SĐT, Địa Chỉ, Email

2. Chọn Hình thức thanh toán

3. Chọn Hãng vận chuyển nếu muốn( Không hệ thống sẽ tự chọn ngẫu nhiên)

4.Điền Mã giảm giá nếu có

5. Điền Ghi chú nếu muốn thông báo tới cửa hàng

6 Click Xác nhận để mua hàng

Thông báo xác nhận đặt hàng thành công: bạn cần lưu lý Mã đơn hàng của mình

Một email thông báo sẽ được gửi tới Địa chỉ email của bạn

Một tin nhắn SMS sẽ gửi tới Số điện thoại của bạn khi CSKH xác nhận đơn hàng

html, body, div, span, applet, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, a, abbr, acronym, address, big, cite, code, del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp, small, strike, strong, sub, sup, tt, var, b, u, i, center, dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, article, aside, canvas, details, embed, figure, figcaption, footer, header, hgroup, menu, nav, output, ruby, section, summary, time, mark, audio, video { margin: 0; padding: 0; border: 0; font-size: 100%; font: inherit; vertical-align: baseline; } /* HTML5 display-role reset for older browsers */ article, aside, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, menu, nav, section { display: block; } body { line-height: 1; } ol, ul { list-style: none; } blockquote, q { quotes: none; } blockquote:before, blockquote:after, q:before, q:after { content: ''; content: none; } table { border-collapse: collapse; border-spacing: 0; } a { text-decoration: none; } strong { font-weight: bold; } #wrapper { margin: 0; padding: 0; } #container { width: 1024px; margin: 0 auto; padding: 0; } .product-container { width: 100%; margin-top: 30px; } .product-list { width: 100%; float: left; } .product-list li{ float: left; margin: 0 20px 20px 0; } .product { width: 235px; height: auto; position: relative; overflow: hidden; } .product-image { width: 235px; height: auto; display: block; } .product img { width: 235px; } .quick-view-controller { float: left; width: 100%; position: absolute; height: 50px; background-color: #666; opacity: 0.8; bottom: 0px; } .quick-view-controller p { float: left; margin: 7px 0px 7px 22px; } .quick-view-controller p a { padding: 10px 15px; background-color: #FFF; float: left; } .btn-view { color: #222; } .mask { background-color: #000; height: 10000px; left: 0; position: fixed; top: 0; width: 100%; display: none; z-index: 9998; -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=50)"; filter: alpha(opacity=50); -moz-opacity: 0.5; -khtml-opacity: 0.5; opacity: 0.5; } #quick-view-pop-up { display: none; background: #fff; border: 1px solid #999; z-index: 9998; position: absolute; top: 15%; left: 25%; min-height: 400px; min-width: 720px; } .quick-view-panel { z-index: 9999; } .quick-view-loading { width: 100%; float: left; display: none; } .mini-carousel, .carousel { float: left; } .mini-carousel { margin: 22px 0 0 10px; float: left; width: 97px; height: 354px; overflow: hidden; display: block; white-space: nowrap; position: relative; top: 0px; } .mini-carousel ul { float: left; width: 97px; display: block; top: 0; position: relative; } .mini-carousel ul li { float: left; margin-bottom: 10px; width: 97px; height: 115px; top: 0; position: relative; } .carousel { float: left; position: relative; left: 3px; top: 6px; padding-left: 9px; display: block; } .image-large { float: left; top: 10px; width: 290px; overflow: hidden; display: block; left: 0; } .image-large ul { margin: 0 0 0 0; list-style: none; width: 1180px; height: 370px; overflow: hidden; position: relative; } .carousel ul li{ float: left; margin: 0; } .video-player { width: 290px; height: 370px; display: none; position: absolute; top: 10px; } .video-player iframe { display: block; float: left; margin-left: 50px; } a.prev { position: absolute; top: 170px; left: 8px; height: 35px; width: 36px; } a.next { position: absolute; top: 170px; right: 0; width: 36px; height: 36px; } .quick-view-close { opacity: 1; position: absolute; right: 6px; top: 6px; width: 70px; cursor: pointer; z-index: 10; display: block; background-repeat: no-repeat; height: 24px; background-position-x: -78px; } .quick-view-video { position: absolute; bottom: 0; right: 0px; height: 26px; width: 90px; } .detail { width: 315px; float: left; margin: 40px 31px 40px 31px; } .product-details { margin-bottom: 20px; float: left; } .product-name { margin-bottom: 20px; } .product-price { margin-bottom: 20px; } .orange { margin-bottom: 15px; width: 100%; background-color: #d35400; color: #FFF; padding: 9px 21%; text-align: center; border-radius: 10px; text-transform: uppercase; } .grey { margin-top: 20px; float: left; width: 220px; padding: 3%; background-color: #CCC; color: #FFF; text-align: center; text-transform: uppercase; border-radius: 10px; } .option-dropdowns { margin-bottom: 20px; } .buttons { margin-bottom: 20px; } a.view-more-detail { float: left; width: 81%; background-color: #356890; padding: 5% 5%; text-transform: uppercase; text-align: center; color: #FFF; }

Thiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN