FPGA - CPLD

EP1C3T100C8N

135,000 đ

EP1C3T100C8N

XC2C32A-6VQG44C

50,000 đ

XC2C32A-6VQG44C

XC2C256-7VQG100C

250,000 đ

XC2C256-7VQG100C

XC3S200A-4VQG100C

150,000 đ

XC3S200A-4VQG100C

XC3S500E-4PQG208C

360,000 đ

XC3S500E-4PQG208C

EP3C5E144C8N

270,000 đ

EP3C5E144C8N

EP2C5T144C8N

156,000 đ

EP2C5T144C8N

1 - 9 / 9  Trang:

Thiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN