PCB LED7 Và MAX7219

PCB LED7 Và MAX7219
 

PCB LED7 Và MAX7219 Yêu thích

Mã sản phẩm : MH001839

0 Đánh giá

0 Lượt đã xem
0 Lượt mua thành công

Giá: 30,000 đ

Giao hàng toàn quốc

Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT

Số lượng

Trạng thái : Còn hàng

LIÊN HỆ MUA HÀNG

Sản phẩm tương tự

PCB SHT7X

15,000 đ

PCB SHT7X


Thông tin chi tiết Đánh giá Bình luận

PCB LED 7 + MAX7219
Mô tả:
- Kích thước: 119x21MM
- Điện áp: 5V
Linh kiện sử dụng:
- Max7219 DIP24 : 01
- Led 7 4 số 0.56 Katot
- Diode 1N4148 : 01
- Điện trở vạch 1/4W 10K: 01
- Tụ Gốm 102: 01
- Jump đơn đực thẳng 2.54MM

 

PCB LED 7 + MAX7219

PCB LED 7 + MAX7219
Code Support

 
#include <AT89X52.H>        
#include <intrins.h>

#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int

sbit DIN = P1^0;              //MAX7219
sbit CLK = P1^1;              //MAX7219
sbit LOAD = P1^2;             //MAX7219

#define NoOp   0x00           
#define Digit0 0x01           
#define Digit1 0x02           
#define Digit2 0x03          
#define Digit3 0x04           
#define Digit4 0x05           
#define Digit5 0x06           
#define Digit6 0x07           
#define Digit7 0x08          

#define DecodeMode 0x09       
#define Intensity 0x0a        
#define ScanLimit 0x0b        
#define ShutDown 0x0c       

#define DisplayTest 0x0f      
#define ShutdownMode 0x00     
#define NormalOperation 0x01  
#define ScanDigit 0x07        
#define DecodeDigit 0xff     
#define IntensityGrade 0x0a  
#define TestMode 0x01         
#define TextEnd 0x00          uchar DisBuffer[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};   

//************************************
void delay(uint t);
void SendChar(uchar ch);
void WriteWord(uchar addr,uchar num);
void InitDisplay(void);//MAX7219void main(void)

{
    InitDisplay (); // MAX7219
    WriteWord(DisplayTest,TestMode);  
    delay(1500);                      
    WriteWord (DisplayTest,TextEnd);  
    WriteWord (Digit0,0x00);
    WriteWord (Digit1,0x80);
    WriteWord (Digit2,0x01);
    WriteWord (Digit3,0x81);
    WriteWord (Digit4,0x02);
    WriteWord (Digit5,0x82);
    WriteWord (Digit6,0x03);
    WriteWord (Digit7,0x83);
    while(1);
}
//*********************** MAX7219 ******************
void InitDisplay (void)
{
    WriteWord (ScanLimit,ScanDigit);         
    WriteWord (DecodeMode,DecodeDigit);     
    WriteWord (Intensity,IntensityGrade);    
    WriteWord (ShutDown,NormalOperation);    

}

void WriteWord (uchar addr,uchar num)
{
    LOAD=0;
    _nop_();
    SendChar(addr);
    _nop_();
    SendChar(num);
    _nop_();
    LOAD=1;                           
}
//*********************************
void SendChar (uchar ch)
{
    uchar i,temp;
    _nop_();
    for (i=0;i<8;i++)
    {
         temp=ch&0x80;
         ch=ch<<1;
         if(temp)
         {
            DIN=1;
            CLK=0;
            CLK=1;
         }
         else
         {
            DIN=0;
            CLK=0;
            CLK=1;
         }
    }
}
//********************************************************
void delay(uint t)
{
       uint i;
       while(t--)
       {

              for (i=0;i<125;i++)
              {}
       }
}
 

Đánh giá sản phẩm

1. Đánh giá sản phẩm

2. Nội dung đánh giá0 ký tự

Bình luận sản phẩm

Sản phẩm tương tự

PCB LM78 + LM79

18,000 đ

PCB LM78 + LM79

PCB Còi Chíp

5,000 đ

PCB Còi ChípThiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN