Opam

LM239N DIP14

6,000 đ

LM239N DIP14

OP07 DIP8

3,500 đ

OP07 DIP8

UA741 DIP8

4,500 đ

UA741 DIP8

OPA2134PA DIP8

96,000 đ

OPA2134PA DIP8

LM339N DIP14

4,000 đ

LM339N DIP14

TL062CD SOP8

4,500 đ

TL062CD SOP8

TL084CD SOP14

4,500 đ

TL084CD SOP14

TL082CP DIP8

4,500 đ

TL082CP DIP8

TL084CN DIP14

6,500 đ

TL084CN DIP14

LM358 DIP8

4,000 đ

LM358 DIP8

LM358 SOP8

3,500 đ

LM358 SOP8

NE5532 SOP8

3,500 đ

NE5532 SOP8

NE5532 DIP8

4,000 đ

NE5532 DIP8

TL071 SOP8

4,500 đ

TL071 SOP8

TL071 DIP8

5,000 đ

TL071 DIP8

4558 SOP8

4,000 đ

4558 SOP8

UA741 SOP8

4,000 đ

UA741 SOP8

TL082CD SOP8

4,500 đ

TL082CD SOP8

TL072CD SOP8

4,500 đ

TL072CD SOP8

TL072CP DIP8

4,500 đ

TL072CP DIP8

TL062CP DIP8

4,500 đ

TL062CP DIP8

INA125U SOP16

105,000 đ

INA125U SOP16

INA125P DIP16

110,000 đ

INA125P DIP16

OPA4131NA SOP14

80,000 đ

OPA4131NA SOP14

OP270GP DIP8

58,000 đ

OP270GP DIP8

4558 DIP8

4,500 đ

4558 DIP8

AD595AQ DIP14

275,000 đ

AD595AQ DIP14

OPA121KU SOIC8

150,000 đ

OPA121KU SOIC8

INA129 SOIC8

105,000 đ

INA129 SOIC8

OP77G DIP8

25,000 đ

OP77G DIP8

LM339 SOP14

4,000 đ

LM339 SOP14

LM324 SOP14

3,500 đ

LM324 SOP14

LM324 DIP14

4,000 đ

LM324 DIP14

INA126P DIP8

110,000 đ

INA126P DIP8

INA126UA SOP8

105,000 đ

INA126UA SOP8

INA128P DIP8

115,000 đ

INA128P DIP8

1 - 40 / 44  Trang: 12

Thiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN