Opam

LM239N DIP14

6,000 VNĐ

LM239N DIP14

OP07 DIP8

3,500 VNĐ

OP07 DIP8

UA741 DIP8

4,500 VNĐ

UA741 DIP8

OPA2134PA DIP8

96,000 VNĐ

OPA2134PA DIP8

LM339N DIP14

4,000 VNĐ

LM339N DIP14

TL062CD SOP8

4,500 VNĐ

TL062CD SOP8

TL084CD SOP14

4,500 VNĐ

TL084CD SOP14

TL082CP DIP8

4,500 VNĐ

TL082CP DIP8

TL084CN DIP14

6,500 VNĐ

TL084CN DIP14

LM358 DIP8

4,000 VNĐ

LM358 DIP8

LM358 SOP8

3,500 VNĐ

LM358 SOP8

ADS1210P

285,000 VNĐ

ADS1210P

NE5532 SOP8

3,500 VNĐ

NE5532 SOP8

NE5532 DIP8

4,000 VNĐ

NE5532 DIP8

TL071 SOP8

4,500 VNĐ

TL071 SOP8

TL071 DIP8

5,000 VNĐ

TL071 DIP8

4558 SOP8

4,000 VNĐ

4558 SOP8

UA741 SOP8

4,000 VNĐ

UA741 SOP8

TL082CD SOP8

4,500 VNĐ

TL082CD SOP8

TL072CD SOP8

4,500 VNĐ

TL072CD SOP8

TL072CP DIP8

4,500 VNĐ

TL072CP DIP8

TL062CP DIP8

4,500 VNĐ

TL062CP DIP8

INA125U SOP16

105,000 VNĐ

INA125U SOP16

INA125P DIP16

110,000 VNĐ

INA125P DIP16

OPA4131NA SOP14

80,000 VNĐ

OPA4131NA SOP14

OP270GP DIP8

58,000 VNĐ

OP270GP DIP8

4558 DIP8

4,500 VNĐ

4558 DIP8

AD595AQ DIP14

275,000 VNĐ

AD595AQ DIP14

OPA121KU SOIC8

150,000 VNĐ

OPA121KU SOIC8

INA129 SOIC8

105,000 VNĐ

INA129 SOIC8

OP77G DIP8

25,000 VNĐ

OP77G DIP8

LM339 SOP14

4,000 VNĐ

LM339 SOP14

LM324 SOP14

3,500 VNĐ

LM324 SOP14

LM324 DIP14

4,000 VNĐ

LM324 DIP14

INA126P DIP8

110,000 VNĐ

INA126P DIP8

INA126UA SOP8

105,000 VNĐ

INA126UA SOP8

INA128P DIP8

115,000 VNĐ

INA128P DIP8

1 - 40 / 44  Trang: 12

Thiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN